hľadať


bohoslužby // ObchodnyRegister.com

1 2 »

Rímskokatolícka cirkev farnosť Gelnica

Kláštor minoritov

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Sídlo:
814 99 Bratislava , Františkánske nám. 4 map_btn
Mobil:
0902 441 251

Pravoslávny farský úrad v Bardejove

Sídlo:
085 01 Bardejov , Gorkého 15 map_btn
telefónne čislo:
054 / 472 27 43
Mobil:
0915 545 338

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Bystrica - Stará Sásová

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Blatné

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kamenín

Sídlo:
943 57 Kamenín , Kamenín 249 map_btn
telefónne čislo:
036 / 759 61 33

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Moravany nad Váhom

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sereď

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tvrdošovce

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

Rímskokatolícky farský úrad

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kríža

Sídlo:
069 01 Snina , Námestie Jána Pavla II. 854 map_btn
telefónne čislo:
057 / 762 22 34
Mobil:
0918 601 051

Farský úrad

Reformovaný farský úrad Levice

Rímskokatolícka cirkev farnosť Smolnícka Huta

Rímskokatolícka cirkev Haligovce, farnosť Navštívenia Panny Márie

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horná Súča

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelšovce

Sídlo:
951 43 Jelšovce , č. 269 map_btn
telefónne čislo:
037 / 789 30 35
1 2 »