hľadať


bohoslužby // ObchodnyRegister.com

1 2 »

Kláštor minoritov

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Sídlo:
814 99 Bratislava , Františkánske nám. 4 map_btn
Mobil:
0902 441 251

Pravoslávny farský úrad v Bardejove

Sídlo:
085 01 Bardejov , Gorkého 15 map_btn
telefónne čislo:
054 / 472 27 43
Mobil:
0915 545 338

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Bystrica - Stará Sásová

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Blatné

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kamenín

Sídlo:
943 57 Kamenín , Kamenín 249 map_btn
telefónne čislo:
036 / 759 61 33

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Moravany nad Váhom

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sereď

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tvrdošovce

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

Rímskokatolícky farský úrad

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kríža

Sídlo:
069 01 Snina , Námestie Jána Pavla II. 854 map_btn
telefónne čislo:
057 / 762 22 34
Mobil:
0918 601 051

Farský úrad

Reformovaný farský úrad Levice

Rímskokatolícka cirkev farnosť Smolnícka Huta

Rímskokatolícka cirkev Haligovce, farnosť Navštívenia Panny Márie

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelšovce

Sídlo:
951 43 Jelšovce , č. 269 map_btn
telefónne čislo:
037 / 789 30 35

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Sídlo:
060 01 Kežmarok , Kostolné námestie 22 map_btn
telefónne čislo:
052 / 452 22 20
Fax:
052 / 452 22 20

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nový Život - Eliášovce

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senica

1 2 »