hľadať


rímskokatolícky kostol // ObchodnyRegister.com

Rímskokatolícka cirkev farnosť Gelnica

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sereď

Obec Divina

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava

Sídlo:
048 01 Rožňava , Námestie baníkov 20 map_btn
telefónne čislo:
058 /7877226, 058/7323121, 058/7877210, 058/7877201
Fax:
058/7877210

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tomášov

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Veľký Klíž