O Našej spoločnosti

Vážení obchodní partneri !

Spoločnosť „Register obchodných spoločností s.r.o.“ bola založená s cieľom zaplniť medzeru na trhu informácií. Jej hlavným cieľom je poskytnúť obchodným partnerom priestor k prezentácii podnikateľa a jeho tovarov a služieb, pričom takéto informácie nie sú bežne dostupné na verejných portáloch. Register, ktorý spravuje naša spoločnosť, nie je verejným zoznamom údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe zákona.
Uvedená prezentácia je reklamou samotného podnikateľa, ktorá tiež otvára priestor k sieťovaniu s ostatnými obchodnými partnermi poskytovateľa reklamy.

Na základe obchodných skúseností, reklama, ktorú zabezpečuje naša spoločnosť pomáha k okamžitému zorientovaniu sa na trhu tovarov a služieb a k správnemu výberu obchodného partnera. Máme vytvorenú kvalitnú a praktickú databázu, ktorú na základe požiadavky našich obchodných partnerov pravidelne aktualizujeme. Pre zmluvných partnerov zabezpečíme zverejnenie kompletných informácií vo forme, v ktorej si ich žiadajú. Okrem základných údajov o zmluvných partneroch, zverejníme aj údaje vo formáte foto - logo, aby sa podnikatelia čo najefektívnejším spôsobom predstavili svojim potenciálnym partnerom. Naša databáza sa zo dňa na deň rozširuje o služby a mení na základe potrieb našich klientov. Ak máte nové nápady, pripomienky, alebo potrebujete pomoc, prosíme kontaktujte nás.