Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


DLH Nordisk Slovakia, s.r.o. // ObchodnyRegister.com

DLH Nordisk Slovakia, s.r.o.

Sídlo:
851 10 Bratislava , Kožušnícka 3 map_btn
telefónne čislo:
(02) 62528167
Fax:
(02) 62528168, (02) 62528168