Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


DS Martin, a.s. // ObchodnyRegister.com

DS Martin, a.s.

Sídlo:
036 01 Martin , Langsfeldova 1 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4224130, (043) 4224131
Mobil:
(043) 4224132
Fax:
(043) 4224127, (043) 4224127