Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


EDUCO - CONSULT, s. r. o. // ObchodnyRegister.com

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Sídlo:
010 08 Žilina , Vysokoškolákov 4 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5654673, (041) 5005502
Fax:
(041) 5650808, (041) 5650808