Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Ing. Igor Patráš - Trendwood - twd // ObchodnyRegister.com

Ing. Igor Patráš - Trendwood - twd

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Kremnička 5 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4148218, (048) 4148219