Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Ing. Jozef Čechovský // ObchodnyRegister.com

Ing. Jozef Čechovský

Sídlo:
040 13 Košice 13 , Havanská 19 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6360336
Fax:
(055) 7293553, (055) 7293553