hľadať


Krajská štátna knižnica // ObchodnyRegister.com

Krajská štátna knižnica

Sídlo:
011 77 Žilina , A. Bernoláka 47 map_btn
telefónne čislo:
(041) 7232745, (041) 7233090
Fax:
(041) 7232765, (041) 7232765