Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Peter Gabriš, ICTech // ObchodnyRegister.com

Peter Gabriš, ICTech

Sídlo:
017 01 Považská Bystrica , Robotnícka 2192 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4261134
Fax:
(042) 4330248, (042) 4330248