Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Rímsko-katolícky farský úrad // ObchodnyRegister.com

Rímsko-katolícky farský úrad

Sídlo:
958 01 Partizánske , Nám.SNP 949 map_btn
telefónne čislo:
(038) 7492033