hľadať


SHP SLAVOŠOVCE, a.s. // ObchodnyRegister.com

SHP SLAVOŠOVCE, a.s.

Sídlo:
049 36 Slavošovce , č. 298 map_btn
telefónne čislo:
(058) 7770275, (058) 7882851
Mobil:
(058) 7882850
Fax:
(058) 7770279, (058) 7770279