Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


ST. NICOLAUS, a.s. // ObchodnyRegister.com

ST. NICOLAUS, a.s.

Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš , 1. mája 113 map_btn
telefónne čislo:
(044) 5520335
Fax:
(044) 5525351, (044) 5525351