hľadať


SLOVENSKÁ SPORITELŇA, a.s. // ObchodnyRegister.com

SLOVENSKÁ SPORITELŇA, a.s.

Sídlo:
029 01 Námestovo , Na Mláke 9/9 map_btn
telefónne čislo:
(043) 5505307, (043) 5505308
Fax:
(043) 5522217, (043) 5522217