Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Spiller Farmer, spol. s r.o. // ObchodnyRegister.com

Spiller Farmer, spol. s r.o.

Sídlo:
811 01 Bratislava , Františkánske nám. 3 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54416030
Fax:
(02) 54416066, (02) 54416066