hľadať


Správa katastra Nitra // ObchodnyRegister.com

Správa katastra Nitra

Sídlo:
949 01 Nitra , Jozefa Vuruma 1 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6512028, (037) 6512792
Fax:
(037) 6512053, (037) 6512053