Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Vežvyslanectvo Českej republiky // ObchodnyRegister.com

Vežvyslanectvo Českej republiky

Sídlo:
811 02 Bratislava , Hviezdoslavovo nám. 8, P.O.Box 208 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59203303, (02) 59203304
Fax:
(02) 59203330, (02) 59203330