Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


Villa Nečas // ObchodnyRegister.com

Villa Nečas

Sídlo:
011 61 Žilina , Celulózka 3494 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5091010, (041) 5091001
Fax:
(041) 5091004, (041) 5091004