Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


DEVA - real s.r.o. // ObchodnyRegister.com

DEVA - real s.r.o.

Sídlo:
960 01 Zvolen , Bystrický rad 152/63 map_btn
Poštová adresa:
960 01 Zvolen , Bystrický rad 152/63 map_btn
Sídlo:
960 01 Zvolen , Bystrický rad 152/63 map_btn
telefónne čislo:
0904 423 406
Mobil:
0910 972 416