hľadať


POTRUBIE, a.s. // ObchodnyRegister.com

POTRUBIE, a.s.

Sídlo:
040 15 Košice , Mládežnícka 2 map_btn
telefónne čislo:
055 / 684 22 46, 055 / 729 71 84, 055 / 728 71 86, 055 / 729 30 67, 055 / 729 71 85, 055 / 729 30 69, 055 / 729 30 68
Fax:
055 / 729 71 85