hľadať


Štátna vedecká knižnica // ObchodnyRegister.com

Štátna vedecká knižnica

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Pribinova 1 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6256113, (055) 6225041
Mobil:
(055) 6222601
Fax:
(055) 6222331, (055) 6222331