Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


Dermatológia // ObchodnyRegister.com

MUDr. Danišová Iveta

Sídlo:
075 01 Trebišov , L. Svobodu 2400/23 map_btn
telefónne čislo:
056 / 678 47 50

ESTHÉ s.r.o.

MUDr. Eva Bašteková - Dermakorekt s.r.o.

Sídlo:
017 01 Považská Bystrica , Dedovec 1074/100 map_btn
telefónne čislo:
042 / 432 41 11

MUDr. Lýdia Valentovičová

Inštitút Estetickej Medicíny s.r.o.

MUDr. Jarmila Konderlová

Veterinárna ambulancia Súlovská