hľadať


Úrazové a nemocenské poistenie // ObchodnyRegister.com

ČSOB poisťovňa

Generali Poisťovňa, a.s.

Sídlo:
905 01 Senica , Hurbanova 518 map_btn
telefónne čislo:
(034) 6543187
Fax:
(034) 6543189, (034) 6543189

Generali Poisťovňa,a.s.

Mňačko Alojz

Sídlo:
841 02 Bratislava , Drobného 25 map_btn

OTP Garancia poisťovňa, a. s.

P.L.S., s.r.o.

P.L.S., s.r.o.

Poisťovňa Slovenskej sporitežne, a.s.

Sídlo:
821 09 Bratislava , Priemyselná 1/a map_btn
telefónne čislo:
(02) 50709300
Fax:
(02) 50709309, (02) 50709309

Sociálna poisťovňa

Sídlo:
066 57 Humenné , Námestie slobody 58 map_btn
telefónne čislo:
(057) 7710111
Fax:
(057) 7710201, (057) 7710201