Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 »

AARK s. r. o.

ADANT spol. s r.o.

ADEM EUROCONSULTING CDF SLOVAKIA s.r.o.

Advokátska kancelária

Agentúra BOCATIUS

AGOPRO, s.r.o.

Sídlo:
040 11 Košice , Gemerská 3 map_btn
telefónne čislo:
(0903) 133700

AIS-PO, s.r.o.

Sídlo:
080 01 Prešov , Šarišská 1 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7583021

ALFA-PS, s.r.o.

Sídlo:
034 01 Ružomberok , Sv. Anny 1 map_btn
telefónne čislo:
(044) 4324048

ARTAX, s.r.o.

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Hradbová 11 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6251182, (055) 6251130

ASK s.r.o.

Ateliér Urbeko, s.r.o.

B.O.S. Slovakia, a.s.

Sídlo:
821 09 Bratislava , Plynárenská 7/ B map_btn
telefónne čislo:
(02) 20602622, (02) 20602618
Fax:
(02) 20602620, (02) 20602620

BALÓN DEKOR

COPYCENTER, spol. s r.o. Košice

CRYOSOFT spol. s r.o.

CSC CASSOVIA SOFTWARE CORPORATION LTD

DOM a spol. s r.o.

EGP Invest, spol. s r.o., Uh. Brod, ČR - organizačná zložka

Sídlo:
917 88 Trnava , Jána Bottu 2 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5522302
Fax:
(033) 5354350, (033) 5354350

Ekodrim s.r.o.

EKOREN s.r.o.

1 2 3 4 5 »