hľadať


baliace stroje // ObchodnyRegister.com

1 2 »

ROMAX RK s. r. o.

ALPAK.SK s. r. o.

Sídlo:
811 04 Bratislava , Boženy Němcovej 8 map_btn

AT- ENGINEERING spol. s r.o.

BALMAT

Chempack,a.s.

Sídlo:
059 21 Svit , Štúrova 101 map_btn
telefónne čislo:
(052) 7152297, (052) 7152113
Fax:
(052) 7152115, (052) 7152115

DAVAC spol. s r.o.

EKOBAL BRATISLAVA, s.r.o.

EKOBAL, s.r.o.

ERA - PACK - PLUS spol. s r.o.

ERGON, s.r.o.

Sídlo:
811 03 Bratislava 1 , Podjavorinskej 6/b map_btn
telefónne čislo:
(02) 54414325
Fax:
(02) 54414597, (02) 54414597

EUROBAL, spol. s r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Priemyselná 4 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6550504, (037) 6580101
Fax:
(037) 6580102, (037) 6580102

FROMM obalové systémy SK s.r.o.

Sídlo:
901 01 Malacky , Továrenská 15 map_btn
telefónne čislo:
(034) 7723824
Fax:
(034) 7723851, (034) 7723851

FROMM SLOVAKIA a.s.

Sídlo:
901 01 Malacky , Továrenská 15 map_btn
telefónne čislo:
(034) 7731136
Fax:
(034) 7731053, (034) 7731053

I.S.P., s.r.o.

INDUSTRING, spol. s.r.o.

Ing. Jozef Trenčiansky JOTY SLOVAKIA

INGOTTO, spol. s.r.o.

KEKO TRADING, spol. s r.o.

Sídlo:
990 01 Vežký Krtíš , Venevská 35 map_btn

KEKO TRADING, spol. s.r.o.

Sídlo:
821 05 Bratislava , Hraničná 16 map_btn
telefónne čislo:
(02) 53411402, (02) 53411403
Fax:
(02) 53411406, (02) 53411406

KOMFI - SLOVAKIA, spol.s r.o.

Sídlo:
036 01 Martin , Kollárova 85 A map_btn
telefónne čislo:
(043) 4304196, (043) 4304198
Fax:
(043) 4304197, (043) 4304197
1 2 »