Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


beef. // ObchodnyRegister.com

AGROMER, s.r.o.

Sídlo:
916 12 Lubina , č. 163 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7778104, (032) 7778194
Fax:
(032) 7778402, (032) 7778402

CEKO, spol. s r.o.

Sídlo:
058 01 Poprad , Nám. sv. Egídia 22 map_btn

CIMBAĽÁK s.r.o.

Sídlo:
085 01 Bardejov , Duklianska 17A/3579 map_btn
telefónne čislo:
(054) 4742370
Fax:
(054) 4729738, (054) 4729738

Csilla Balázsová-POĽNOCENTRUM

Sídlo:
986 01 Fižakovo , Kalinčiakova 31 map_btn

DIAMON, s.r.o.

FALCO, s.r.o.

Sídlo:
911 01 Trenčín , Opatovská 85 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7443918

HRÁDOK MÄSOKOMBINÁT, spol. s r.o.

Sídlo:
984 01 Lučenec , Mikušovská cesta 3022 map_btn
telefónne čislo:
(047) 4817121, (047) 4817133
Mobil:
(047) 4817130, (047) 4401111
Fax:
(047) 4817181, (047) 4817181

Imrich Tarcsi - fy TARCSI

JEF KONZERV, a.s.

LÖRINC A SPOLOČNÍCI spol. s r.o., v likvidácii

Mäso centrum

Sídlo:
930 10 Dolný Štál , Dolný Štál map_btn

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.

Sídlo:
969 73 Prenčov , č. 173 map_btn
telefónne čislo:
(045) 6723701

PALDI s.r.o.

Sídlo:
972 25 Diviaky nad Nitricou , areál Agrospol map_btn
telefónne čislo:
(046) 5464027, (046) 5464028

PROŠUTO, s.r.o.

Sídlo:
010 03 Žilina , Slovenských dobrovožníkov 4/119 map_btn
telefónne čislo:
(041) 7003910, (041) 7003911
Mobil:
(041) 7003912

VIJOFEL mäsovýroba, s.r.o.

Sídlo:
086 42 Bartošovce , č. 182/1 map_btn
telefónne čislo:
(054) 4791244, (054) 4791332
Mobil:
(054) 4791628
Fax:
(054) 4791488, (054) 4791488

VPL. doprava spol. s r.o.