Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


bezpečnostné príslušenstvo // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »

Milan Nábilek -Kovočin

AutoTop service s.r.o.

Wertheim, s.r.o.

Sídlo:
900 01 Modra , Dolná 134 map_btn
telefónne čislo:
(033) 6905521
Fax:
(033) 6905529, (033) 6905529

Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o

A & P ZÁBOJNÍK ŽELEZIARSTVO

A.F.F.,s.r.o.

Sídlo:
921 01 Piešťany , Sládkovičova 10 map_btn
Fax:
(033) 7723628, (033) 7723628

A.M.I.S., spol. s r.o.

A.T.A., s.r.o.

Sídlo:
821 09 Bratislava 2 , Mlynské nivy 35 map_btn
telefónne čislo:
(02) 55422223

Abloy Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo:
841 01 Bratislava 42-Dúbravka , Kudláková 4 map_btn
Fax:
(02) 64285067, (02) 64285067

Abred s.r.o.

AD SECURITY

Sídlo:
040 01 Košice , Kukučínova 23 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6223515

ADcomp

ADI International

ADLO - Security Doors s.r.o.

ADLO - Security Doors, s.r.o.

ADLO - Security Doors, s.r.o.

ADLO - Security Doors, s.r.o.

ADOTEL-HEX s.r.o.

ADVES s.r.o.

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Čajakova 5 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6233756

ADVES, s.r.o.

Sídlo:
821 05 Bratislava 2 , Mlynské nivy 68 map_btn
telefónne čislo:
(02) 58270246, (02) 58270248
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »