Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


bielenie zubov // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 »

ACdent s.r.o. - stomatologická ambulancia

MUDr. Peter Garček - stomatológ

MUDr.Jana Prutkayová, stomatológ

MUDr. Martin Jakubek - dent32, s. r. o.

Sídlo:
851 07 Bratislava - Petržalka , Žltá 2, 2/a, Slnečnice Južné Mesto map_btn
Poštová adresa:
851 07 Bratislava - Petržalka , Žltá 2, 2/a, Slnečnice Južné Mesto map_btn
Sídlo:
811 05 Bratislava , Fraňa Kráľa 7 map_btn
telefónne čislo:
02 /2074 9579
Mobil:
0901 777 387

MUDr. Imrich Gyürky, s.r.o.

MUDr. Michal Bodrog, Najkvalitnejší stomatol.Slovenska

MUDr. Peter Furka - stomatologická ambulancia

DENTAL Štúdio, J + O, spol. s r.o.

MUDr. Agáta Dulovičová - stomatológ

MUDr. Alena Cicuttová - stomatologická ambulancia

MUDr. Daniela Bačová - BADENT s.r.o.

MUDr. Daniela Némethová - stomatológ

Sídlo:
010 01 Žilina , Štefánikova 17 map_btn
telefónne čislo:
041 / 562 37 30; 041 / 500 23 43
Mobil:
0908 984 624

MUDr. Emília Džugasová, zubná lekárka

MUDr. Eva Vršková

MUDr. Juraj Oláh - stomatologická ambulancia

MUDr. MACHAJ PETER, s.r.o.

MUDr. Michal Štovčík, stomatológ

MUDr. Peter Köteles - stomatológ

MUDr. Rudolf Krišlo - súkromná zubná ambulancia

MUDr. Ľubica Kováčiková, stomatológ

1 2 3 4 »