Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


bronzové // ObchodnyRegister.com

Farmet, s. r. o.

Sídlo:
017 01 Považská Bystrica , Robotnícka 288 map_btn
telefónne čislo:
042 / 432 69 37
Mobil:
0907 700 761