Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


brúsenie // ObchodnyRegister.com

1 2 »

Mária Hamburgová

U-trade s.r.o.

Jaroslav Zmeko

Kerti s. r. o.

Sídlo:
903 01 Senec , Boldocká cesta 306 map_btn
telefónne čislo:
02 / 459 223 59
Mobil:
0905 200 357
Fax:
02 / 459 223 59

T-lit, s.r.o.

FIMAD, s.r.o.

Gabriel Piršel - PANZER

KB METAL CNC, s.r.o.

Oľga Kováčová Kovex + N 21

REVOL TT Consulting s. r. o.

SLOVMETAL s.r.o. Humenné

TESS - SERVIS, spoločnosť s ručením obmedzeným

ABSOLUT PARKET

CNC Gold, s.r.o.

CNC KOVO, s.r.o.

Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom , SNP 1040/36 map_btn
telefónne čislo:
+421-424-440-324
Mobil:
+421-908-731-999
Fax:
+421-424-492-441

KAMENÁRSTVO R.D.

Sídlo:
930 39 Zlaté Klasy , Rastice, Horná ulica275/22 map_btn
Mobil:
0911 552 222, 0915 123 212
Fax:
031 552 2142

Marian Ondrejkovič

Peter Buljak - Brusič

Sídlo:
034 92 Stankovany , 84 map_btn
telefónne čislo:
044 / 437 61 51

Sklenárstvo R+T - rámovanie

Slavomír Brozman, SB - metal

1 2 »