Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


brusivo // ObchodnyRegister.com

ROZMARING, spol. s r.o.

PEEG - KORUND, s.r.o.

PHOBOS Corporation, spol. s r. o.

Peter Cinko - RENAR