Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


chickens. // ObchodnyRegister.com

CEKO, spol. s r.o.

Sídlo:
058 01 Poprad , Nám. sv. Egídia 22 map_btn

Javor 503, a.s.

Sídlo:
013 24 Strečno , SNP 58/98 map_btn
telefónne čislo:
(041) 50011868, (041) 5697388
Mobil:
(041) 5697352
Služby

SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s.

Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota , Kžačany map_btn
telefónne čislo:
(047) 5631077, (047) 5633242
Fax:
(047) 5633239, (047) 5633239