Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


chirurgia // ObchodnyRegister.com

MUDr. Eva Hritzová, chirurgia

ANGIOMED MN, s. r. o.

CHIR - MEDICA, s. r. o.

Keher - Chirurgické centrum s.r.o.

MUDr. Dušan Horeličan - chirurg - CORRECTIVE

Sídlo:
029 01 Námestovo , Červeného kríža 66/20 map_btn
Sídlo:
029 01 Námestovo , Červeného kríža 66/20 map_btn
Obec:
029 01 Námestovo , Hviezdoslavov n8m. 213 map_btn
telefónne čislo:
043/552 24 44
Mobil:
0905/272 904, 0918/182 407

MUDr. Libor Bafrnec - chirurgia, cievna chirurgia

MUDr. Miroslav Chromčík, chirurg

MUDr. Peter Ferko, chirurgia

MUDr. Zoltán Farkas - PEAN s.r.o.

Súkromná klinika plastickej a estetickej chirurgie

Centrum Bán - Bánová, s.r.o. - MUDr. Florián Bán

CHIRURGIA - BP s.r.o.

CIBAMED Prievidza, s.r.o.

Sídlo:
971 01 Prievidza , ul. m. Gorkého 1 map_btn
Mobil:
0908 224 524

MEDCHIR, s.r.o.

Sídlo:
946 03 Kolárovo , Križná 8 map_btn
telefónne čislo:
035 7720 616
Mobil:
0907 745 134, 0907 163 386

MUDr. Július Styk, odborný lekár

Sídlo:
981 01 Hnúšťa , Námestie J. Francisciho 372 map_btn
telefónne čislo:
047 542 43 78

Veterinárna klinika Piešťany, s.r.o. - MVDr. Silvia Štefáková