Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


chov oviec // ObchodnyRegister.com

1 2 »

Družstvo ROVNEX so sídlom v Rovnom

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch

Farma Kamenica

Ján Krišanda

Milan Brezňan

Sídlo:
034 84 Liptovské Sliače , Jarná ulica 483/67 map_btn
telefónne čislo:
044 / 559 72 52
Mobil:
0905 932 870
Fax:
044 / 559 72 52

Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, s.r.o.

Sídlo:
925 02 Dolné Saliby , č. 1001 map_btn
telefónne čislo:
031 / 785 32 16
Mobil:
0905 899 945
Fax:
031 / 785 32 26

Poľnohospodárske družstvo Malatiná

Roľnícke podielnické družstvo Závada

SHS- Rudolf Vokel

Sídlo:
017 05 Vrchteplá , Vrchteplá 88 map_btn
Mobil:
0903 467 096

AGRIA Liptovský Ondrej, a. s.

AGROSEV, spol. s r.o.

AGROSPOL Honce s.r.o.

AGROSTRÁŽOV, spol. s. r.o.

BLAUMONT, s.r.o.

Sídlo:
053 21 Markušovce , Brunské 471 map_btn
Poštová adresa:
053 21 Markušovce , Brunské 471 map_btn
Sídlo:
053 21 Markušovce , Brunské 471 map_btn
telefónne čislo:
053/4498 101, 053/429 8971
Mobil:
0908 975 542

Ing. Ján Janečko

Sídlo:
053 22 Odorín , Odorín č. 34 map_btn
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves , Strojnícka 2675/5 map_btn
Mobil:
0905 915 421

Ing. Norbert Fassinger - NOFA

OBERT - Bertin Zúbek

Sídlo:
018 63 Ladce , Hviezdoslavova 2 map_btn
telefónne čislo:
042/4628106
Mobil:
0902 615 604, 0905 934 699

Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce

Svojpomocné podielnické družstvo poľnohospodárov Lúžňan

Agromajetok, s.r.o.

1 2 »