Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


čiernenie // ObchodnyRegister.com

CHEMNI USIP spol. s r.o.

Sídlo:
017 01 Považská Bystrica , Priemyselný park PS 316 map_btn
telefónne čislo:
042 / 432 81 93, 042 / 432 48 35
Mobil:
0907 773 050
Fax:
042 / 426 05 63