Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


colour televisions. // ObchodnyRegister.com

Astra elektronic

Go-in Zákaznícke informačné centrum SONY - odštepný závod SONY SLOVAKIA, spol. s r.o

Sídlo:
811 02 Bratislava , Mostová 2, Carlton Savoy Building map_btn
telefónne čislo:
(02) 59203111 , (02) 59203165
Mobil:
(02) 59203160
Fax:
(02) 54431429, (02) 54431429

OKAY Slovakia, spol. s r.o.

OKAY Slovakia, spol. s r.o.

OKAY Slovakia, spol. s r.o.

R-TV OPRAVOVŇA BULKA

SONY SLOVAKIA, spol. s r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Dolné Hony 29 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6944100, (037) 6944147
Mobil:
(037) 6944148
Fax:
(037) 6944107, (037) 6944107