Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


communications network. // ObchodnyRegister.com

AVIS s.r.o.

BETAMONT s.r.o.

Daniel Straka - PROFI SYSTEM

Sídlo:
911 01 Trenčín , M. R. Štefánika 19 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7414777, (032) 7442170
Fax:
(032) 7442171, (032) 7442171

ELTIME in, s.r.o.

Sídlo:
906 22 Poriadie , Poriadie 171 map_btn
telefónne čislo:
(034) 6215800
Fax:
(034) 6540292, (034) 6540292

SITEL s.r.o.

SWAN, a.s.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Rudlovská cesta 53 map_btn
telefónne čislo:
(02) 57203447
Fax:
(02) 35000511, (02) 35000511

TELECOMPROJECT spol. s r.o.

Sídlo:
830 04 Bratislava 34 , Jozefa Hagaru 9 map_btn
telefónne čislo:
(02) 49214331
Fax:
(02) 49214332, (02) 49214332

UNICORN GROUP s.r.o.

Sídlo:
821 03 Bratislava , Seberíniho 1 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43411940, (02) 43411943

Viliam Matuška

Sídlo:
916 01 Stará Turá , SNP 149/62 map_btn