Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


construction work for gas pipelines. // ObchodnyRegister.com

AMDAT, s.r.o.

Sídlo:
916 26 Považany , Vieska 440 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7797720, (032) 7716140
Fax:
(032) 7797434, (032) 7797434

CESTY NITRA, a.s.

EKOLO-SERVIS

EKOLO-SERVIS,Ing.Ľubomír Andraščík

GAS Trade, s.r.o.

Ing. Igor Urban CSc.

Ing. Ľubomír Valo - VALO

Kovács Juraj

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Tichá 6 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5515613

MONTPETROL, spol. s r.o.

Padala a spol.,s.r.o.

PLYNOMA, spol. s r.o.

REPROGAS s.r.o.

Sídlo:
916 42 Moravské Lieskové , č. 655 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7792860, (032) 7401211
Fax:
(032) 7401212, (032) 7401212

TECHMONTA - Pavol Jánoška

Trimont, s.r.o.

VIS - Výstavba inžinierskych stavieb, s.r.o.