hľadať


diagnostika // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Martin Hofer

Prakt-Derm s.r.o.

MUDr. Blanka Králiková - PEDIATRIA BK, s.r.o.

Sídlo:
080 05 Prešov , Švábska 41/A map_btn
Poštová adresa:
080 05 Prešov , Švábska 41/A map_btn
Sídlo:
080 05 Prešov , Švábska 41/A map_btn
telefónne čislo:
051 / 758 36 21

AK DENT, s.r.o.

Ambulancia MUDr. Nadežda Hudecová, s.r.o.

KOSRO s.r.o.

MAXCOR s.r.o.

MUDr. Alena Kadlíčková - AK-Medik, s.r.o.

MUDr. Alena Patalová, s.r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Fatranská 12 map_btn
telefónne čislo:
037 / 653 68 80

MUDr. Alena Pašková - AP ORTHO s. r. o.

Sídlo:
916 01 Stará Turá , Štúrova 13/562 map_btn
telefónne čislo:
032 / 776 23 81

MUDr. Andrea Madiová - pediater

MUDr. Andrea Michelčíková - VLDAM s.r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Cesta k nemocnici 23 map_btn
telefónne čislo:
048 / 414 81 18
Mobil:
0905 402 962
Fax:
048 / 413 72 01

MUDr. Anna Schlosserová - REUMA, s.r.o.

MUDr. Daniela Velková, pediatria

MUDr. Drahoslava Kolenkášová, odborný lekár

MUDr. Elena Gajdošová, pediatria

MUDr. Elena Rajchlová

MUDr. Emília Kubíková, stomatológ

MUDr. Eva Ferdová, s.r.o.

Sídlo:
937 01 Želiezovce , Mierová 10 map_btn
telefónne čislo:
036 / 771 20 73, 036 / 771 09 50

MUDr. Eva Gibalová - Salutaris, s.r.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »