Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


dokumenty // ObchodnyRegister.com

Obec Zlatá Idka

Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927

Obec Beša

Sídlo:
076 72 Vojany , Beša 107 map_btn
telefónne čislo:
056 / 639 52 16; 056 / 639 52 58
Fax:
056 / 639 52 58

Obec Rokytov

Obecný úrad Kaplna

Sídlo:
900 84 Kaplna , č. 39 map_btn
telefónne čislo:
033 / 645 52 66
Mobil:
0903 694 757
Fax:
033 / 645 52 66

Obec Kunova Teplica

Obec Trstice

Obecný úrad Podhorany

Sídlo:
951 46 Podhorany , Mechenice 51 map_btn
telefónne čislo:
037 / 778 50 96
Mobil:
0918 554 189

Základná škola, Kamenec pod Vtáčnikom

Sídlo:
972 44 Kamenec pod Vtáčnikom , Školská 192/8 map_btn
telefónne čislo:
046 / 546 53 50
Fax:
046 / 546 41 66

Obecný úrad Machulince

Sídlo:
951 93 Machulince , Hlavná 115 map_btn
telefónne čislo:
00421 37 630 17 22