Oznámenie pre naąich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, ľe so spoločnos»ami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráµa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme ľiadne obchodné vz»ahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hµada»


drevené dvere // ObchodnyRegister.com

SEVON - Peter Hriciąák

Stanislav Halčin

Drevovýroba Kočią s.r.o.

Igor Danaj

Marián Chocholáček - MACHO

Stolárska dielňa sv. Jozefa

Sídlo:
059 94 Holumnica , č. 93 map_btn
Mobil:
0915 903 176