Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


drevené výrobky // ObchodnyRegister.com

Erika Bandová Euro - Crafters Lasertech

Mikuláš Bereščak - DREVOMONT

VERSIART

ARET spol. s r.o.

DENOX, s.r.o.

EKO MOMO s.r.o.

Miloš Teplička - SAFIRA

MIRED s.r.o.

Anton Kerekeš KERO

Pavol Koreň TRENATEX

Sídlo:
034 31 Lubochna , 223 map_btn
Sídlo:
034 73 Liptovská Osada , 535 map_btn
telefónne čislo:
044 439 1104
Mobil:
0905 565 007