Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


dried fruit. // ObchodnyRegister.com

ACROSS PACK, s.r.o.

Alfa Bio Slovakia, s.r.o.

Sídlo:
960 01 Zvolen , Lieskovská cesta 6 map_btn
telefónne čislo:
(045) 5331706
Fax:
(045) 5369057, (045) 5369057

ALPHA Slovakia, s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Dolné Rudiny 3 map_btn
telefónne čislo:
(041) 7635646, (041) 7635647
Mobil:
(041) 7635648, (041) 7635649
Fax:
(041) 7234708, (041) 7234708

AMERON, s.r.o.

Sídlo:
905 01 Senica , Železničná 1513 map_btn
telefónne čislo:
(043) 6600800
Fax:
(034) 6600801, (034) 6600801

Encinger,s.r.o.

Sídlo:
831 06 Bratislava 35 , Pri Šajbách 1 map_btn
telefónne čislo:
(02) 49207501, (02) 49207502
Mobil:
(02) 492075012
Fax:
(02) 44871993, (02) 44871993

Ján Chovan - NOVEA

Sídlo:
058 01 Poprad-Vežká , Papierenská 3949/1 map_btn

Ján Seman

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Banícka 12 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6324552
Fax:
(055) 6324552, (055) 6324552

Marianna Konrádová MARIANNA

Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji , Bernolákovská 95 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45945266
Fax:
(02) 45943759, (02) 45943759

SANNY TEA, s.r.o.

TIS, v.o.s.

Sídlo:
064 01 Stará Ľubovňa , Levočská 36B/1613 map_btn
telefónne čislo:
(052) 4283271, (052) 4283272
Mobil:
(052) 4283273
Fax:
(052) 4323145, (052) 4323145

Vetter Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo:
920 01 Hlohovec , Priemyselná 2 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5511825, (033) 5511686
Mobil:
(033) 7350511
Fax:
(033) 5344852, (033) 5344852