Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


fabrication work. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 »

A.M. PLUS, s.r.o.

AB TEAM, s.r.o.

AB TEAM, s.r.o.

AB TEAM, s.r.o.

ADEN s.r.o

Sídlo:
058 01 Poprad , Partizánska 700 map_btn
telefónne čislo:
(052) 7722905

AIR LUFT, s.r.o.

AKU - TECH, spol. s r.o.

Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom , Trenčianska 17 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7715341
Fax:
(032) 7713528, (032) 7713528

Andrej Lehota - ALLWINT

Anton Peško ASURE

Sídlo:
010 01 Žilina , Mojšová Lúčka 107 map_btn

Autoplachty a príslušenstvo

BAKUS, s.r.o.

Sídlo:
909 01 Skalica , Dr. Valacha 48 map_btn
telefónne čislo:
(034) 6647671
Fax:
(034) 6601662, (034) 6601662

BALTECH, spol. s r.o

Sídlo:
940 01 Nové Zámky , Považská 16 map_btn
telefónne čislo:
(035) 6424200

BÉDI Richard

Biston Slovakia,s.r.o.

Brose Bratislava, spol. s r.o.

Sídlo:
900 55 Lozorno , Priemyselný park Lozorno 1006 map_btn
telefónne čislo:
(02) 60261100
Fax:
(02) 60261711, (02) 60261711

Car plus - Gabriel Kočiš

Sídlo:
048 01 Rožňava , Šafárikova 112 map_btn
telefónne čislo:
(058) 7328238

CEIBA, spol. s r.o.

Sídlo:
943 03 Štúrovo , Továrenská 1 map_btn
telefónne čislo:
(036) 7562029

Climba - Jindřich Hancko

Convex, spol. s.r.o.

Sídlo:
811 04 Bratislava 1 , Pri Habánskom mlyne 32 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54654448, (02) 54777602
Fax:
(02) 54654447, (02) 54654447

COOPEX - RADIO a.s.

Sídlo:
821 04 Bratislava , Ivánska cesta 2 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43424042, (02) 43410233
Mobil:
(02) 43638748, (02) 43638749
1 2 3 4 5 6 7 »