Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


financial intermediation services. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »

AUTO - VMV, s.r.o.

HVB Leasing Slovakia s.r.o.

Sídlo:
811 06 Bratislava 1 , Hurbanovo nám. 1 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59271200
Fax:
(02) 59271819, (02) 59271819

Slovenská sporitežňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.

Sídlo:
936 01 Šahy , Hlavné námestie 17 map_btn
telefónne čislo:
(036) 7411033, (036) 7411266

Slovenská sporitežňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.

Sídlo:
911 79 Trenčín , Námestie sv.Anny 3148 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6586504-6, (032) 7405100
Mobil:
(032) 7405601

Všeobecná úverová banka, a.s.

Sídlo:
932 01 Šamorín , Hlavná 64 map_btn
telefónne čislo:
(0850) 123000
Fax:
(048) 4505501, (048) 4505501

3E asset management,s.r.o.

Sídlo:
911 05 Trenčín , Braneckého 14 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6509999, (042) 4465210

ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o.

ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o.

ADAM SIMONIDES

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Tyršovo nábrežie 3 map_btn

Aegon Levensverzekering N.V., pobočka zahraničnej poisťovne

Sídlo:
080 01 Prešov , Hlavná 108 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7582566
Fax:
(051) 7582567, (051) 7582567

AEGON Levensverzekering N.V., pobočka zahraničnej poisťovne

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Rooseveltova 6 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6251362, 66, 67

AEGON Levensverzekering N.V., pobočka zahraničnej poisťovne

Sídlo:
917 01 Trnava , Paulínska 9 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5516943, (033) 5516944
Mobil:
(033) 5516946

AEGON Levensverzekering N.V., pobočka zahraničnej poisťovne

Sídlo:
071 01 Michalovce , Námestie osloboditežov 78 map_btn
telefónne čislo:
(056) 6889801

AFS - nezávislý finančný poradca, a.s.

AFS - Nezávislý finančný poradca, a.s.

AFS SK, a.s.

Sídlo:
824 60 Bratislava , Plynárenská 7/A map_btn
telefónne čislo:
(02) 58253500

AG Banka,a.s.

Sídlo:
821 02 Bratislava 2 , Trnavská cesta 60 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44454382, (02) 44454366

AGW

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Štúrova 14 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6256231

AKCENTA CZ, a.s. - organizačná zložka

Sídlo:
071 01 Michalovce , , map_btn

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Sídlo:
071 01 Michalovce , Námestie slobody 7 map_btn
telefónne čislo:
(056) 6441399, (0800) 122222
Fax:
(056) 6422004, (056) 6422004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »