hľadať


fur clothing. // ObchodnyRegister.com

Anna Stanislavová - KOŽUŠINY

Sídlo:
034 01 Ružomberok , Podhora 38 map_btn
telefónne čislo:
(044) 4329192

K CERO

Sídlo:
080 01 Prešov , Hlavná 133 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7722545

Kara Slovakia - WT spol.s.r.o.

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Hlavná 31 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6254257
Fax:
(055) 6254257 , (055) 6254257

KARA SLOVAKIA - WT, spol. s r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Štefánikova 24 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6526040

Kožušníctvo

Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota , Bélu Bartóka 14 map_btn
telefónne čislo:
(047) 5621747, (047) 5621749
Fax:
(047) 5621748 , (047) 5621748

Martin Mečiar - ODEVY MM

Sídlo:
917 01 Trnava , Beethovenova 28 (nákupné centrum CASSALE) map_btn
telefónne čislo:
(033) 5521081

Peter Tomek - TODAKO

Sídlo:
022 01 Čadca , Palárikova 1761 map_btn
telefónne čislo:
(041) 4334646
Fax:
(041) 4334648, (041) 4334648

Roman Cerulík K CERO

Sídlo:
949 01 Nitra , Štefánikova 59 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6524364, (037) 6525532
Mobil:
(037) 6525535
Fax:
(037) 6525533, (037) 6525533