Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


fur skins. // ObchodnyRegister.com

Kara Slovakia - WT spol.s.r.o.

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Hlavná 31 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6254257
Fax:
(055) 6254257 , (055) 6254257

KOVACS spol. s r.o.

Magis - Art & design studio

Sídlo:
831 04 Bratislava , Pribylinská 4 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44871046