Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


galvanické zinkovanie // ObchodnyRegister.com

GALVANIKA, s.r.o.

Sídlo:
020 61 Dolná Breznica , areál PD č. 137 map_btn
telefónne čislo:
042 / 471 04 15, 042 / 471 04 17, 042 / 471 04 16
Fax:
042 / 471 04 16

K.P.Team s.r.o.

HYKOZINK s.r.o.

Sídlo:
922 07 Veľké Kostoľany , Piešťanská 85 map_btn
telefónne čislo:
033 778 1182
Mobil:
0905 816 347