Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


garážové dvere // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

A.C.T. NITRA, s.r.o.

A-MONT, spol. s r. o.

Sídlo:
917 01 Trnava , Tamaškovičova 17 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5913256
Fax:
(033) 5913257, (033) 5913257

A.T.S. - Automatik - Tür - Systeme Nitra, spol. s r.o.

ABT, s.r.o.

AG-SYSTÉM

Sídlo:
040 01 Košice , Rastislavova 79 map_btn
telefónne čislo:
(055) 7297400, (055) 7297403
Fax:
(055) 7297404, (055) 7297404

ALEX TRADE, s.r.o.

ALFA MOBIL, s.r.o.

ALFAPLAST trade, s.r.o.

ALLES

ALU - Glass product, s.r.o.

Sídlo:
010 09 Žilina , Bytčická 89 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5650725, (041) 5655460
Mobil:
(041) 5004316
E-mail:

ALU-SOLID, spol. s r.o.

ALUWIN, spol. s r.o.

ANIMA spol. s r.o. Košice

Arcus International s.r.o.

AROW

Attila Máhr - DORAMONT

Sídlo:
928 81 Diakovce , Hlavná 17 map_btn

AXIAL s.r.o.

Sídlo:
900 31 Stupava , Dlhá 25 map_btn
telefónne čislo:
(02) 65936781, (034) 6536336

Benary,s.r.o.

Sídlo:
917 00 Trnava , Nám.J.Herdu 1 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5340984
Fax:
(033) 5340985, (033) 5340985

BH rolety

BOGDAŇSKI

Sídlo:
831 04 Bratislava 3 , Vajnorská 135 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44638567
Fax:
(02) 44638568, (02) 44638568
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »