Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


holz // ObchodnyRegister.com

OJA, spol. s.r.o.

Sídlo:
066 01 Humenné , Chemlonská 1 P.O. BOX 10 map_btn
telefónne čislo:
0918/176-233